1. FORSKRIFTSMESSIG AVFALLSHÅNDTERING

Avfallsekspressen av Retura Iris forplikter seg til å utføre sine tjenester på en miljøtilpasset måte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Alle avfallstyper sluttbehandles ved godkjent anlegg.

2. INNHOLDET I AVFALLSSEKKENE

Kunden er ansvarlig for innholdet i sekkene som leveres, og det må ikke kastes farlig avfall eller EE-avfall i avfallssekkene. Av sikkerhetshensyn ønsker vi å motta avfall i blanke søppelsekker på opptil 125 liter. Sekkene må være knyttet for ved henting, og kan veie opp til 12 kg.

Dersom du ønsker å få hentet grovavfall som ikke er i sekker, send bilder av avfallet til vårt kundesenter på iris@retura.no for å få et pristilbud.

2.1. FARLIG AVFALL

Farlig avfall som f.eks. olje, batterier, maling og annet avfall som i henhold til forskriftene er definert som farlig avfall, kan ikke kastes i sekkene og må leveres på nærmeste miljøtorg. Usikker på hva som er farlig avfall? Les mer her

2.2. ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (EE-AVFALL)

EE-avfall som f.eks. utrangerte elektriske eller elektroniske produkter og ledninger, skal ikke kastes i avfallssekker til Avfallsekspressen. Vi anbefaler at dette leveres på nærmeste miljøtorg. Usikker på hva som er ee-avfall? Les mer her

3. PLASSERING

Avfallssekker skal plasseres langs veien ved oppgitt adresse slik at våre sjåfører enkelt kan hente sekkene. Det må være kjørbar vei for lastebil frem til der hvor sekkene er plassert.

4. HENTETIDSPUNKT

Dersom en bestilling er gjort innen kl. 12 (mandag til fredag) vil vi på strekningen Vikan - Bodø sentrum normalt hente sekkene påfølgende virkedag. Noe lengre hentetid må påregnes for Løpsmarka, Saltstraumen og Fauske. Du vil motta ordrebekreftelse på epost med forventet hentetidspunkt.

5. PRIS OG BETALING

Betaling utføres med Vipps. Startpris er kr 95 kr, i tillegg kommer kr 70 per sekk med avfall. Prisene er inkludert mva.

Bedrifter og organisasjoner kan benytte seg av faktura. Fakturering skjer etterskuddsvis én gang per måned, med forfall netto per 14 dager dersom ikke annet er avtalt. Ved forsinket betaling svares renter i henhold til forsinkelsesrenteloven. Kunden skal til enhver tid oppdatere Retura Iris med korrekt fakturamottaker og -adresse.

6. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Ved å akseptere avtalevilkårene samtykker du til at dine opplysninger blir lagret i våre systemer. For mer informasjon, les vår personvernerklæring